Mind-muskel-anslutningen

Mind-muskel-anslutningen

Mind-muskel-anslutningen bör inte förbises. Det verkar som om det finns ett betydande intresse att undersöka det.

Vad händer om, bara genom att fokusera på de muskler som är involverade under en träning skulle kunna förbättra din träningskvalitet?

Detta är vad vissa utövare har tänkt i många år redan. Men nu finns det studier för att avgöra frågan.

Studie med låg intensitet.

Studier som har bett sina kandidater att fokusera på sina rörelser, eller på musklerna i spel, under en övning på mindre än 50% av sin maximala styrka eller 1 repetitionen (1RM).

Under övningarna, när det fanns koncentration, utan att belastningen eller exekveringshastigheten hade förändrats, var muskelrekryteringen bättre.

Med andra ord, helt enkelt genom att fokusera sin uppmärksamhet på musklerna de ville arbeta med ökade kandidaterna antalet aktiverade muskelfibrer. Vilket är en viktig faktor för att utlösa muskeltillväxt.

Detta-certifikat-is-stolt presenterade till

Och med högre intensitet?

Och om det fungerar med låg intensitet, kan det också fungera med högre intensitet, som med högre belastning?

En studie har inrättats. Övningarna utfördes i olika intensiteter vid 20, 40, 50, 60 och 80% av kandidaternas 1 RM.

Dessutom utsattes dessa för 3 olika instruktioner under en bänkpress. Den första var att trycka på baren normalt. Den andra var att fokusera på bröstmusklerna och den sista att fokusera på deras triceps.

Bänk bröstet

RESULTAT

Från 20 till 60% av deras 1RM, när kandidaterna koncentrerade sig, var arbetet bättre på den aktuella muskeln.

Det vill säga, när de fokuserade sina tankar på pecs, de var mer effektivt aktiverade och när de fokuserade på triceps, var de de som var bättre aktiverade.

Bättre, även om de fokuserade på en viss muskel, som fungerade bättre, har de andra musklerna inte glömts bort; de aktiverades normalt.

Gränserna för mind-muscle-relationen.

Studien noterar att vid 80% av 1RM var skillnaden i aktivering mellan muskler inte signifikant. Vilket innebär att det verkar finnas en intensitetströskel från vilken fokusering på en viss muskel inte gör något mer.

Till exempel, från en viss arbetsbelastning kan det vara svårt att verkligen fokusera på en eller annan muskel eftersom sinnet skulle tas över av handlingen att lyfta stången.

Resultatet av studien kunde också förklaras av skillnaden i utbildarnas nivå som fungerade som marsvin. I en annan studie som utfördes på amerikanska fotbollsspelare i Division 3 var faktiskt resultaten betydande på 80% av deltagarna på 1RM.

För att uttrycka det enkelt är det möjligt att koncentrera sig är mer effektivt när utövaren har en bättre nivå.

Biceps sammandragning

Vilken applikation?

Dessa studier visar att oavsett utövarens nivå är koncentrationen på rörelse och muskler gynnsam för bättre muskelutveckling. Att bara fokusera på belastningen är inte lika effektiv som att visualisera musklerna som används.

Varje utövare bör därför lära sig att fokusera bättre under en övning som han redan behärskar rörelsen.

Uppenbarligen kommer detta därför att fungera bättre för en erfaren utövare som redan behärskar sina muskelsammandragningar och som har god erfarenhet av de utförda övningarna.

Dessa studier tyder också på att intensiv koncentration på musklerna som är involverade i en rehabiliteringsövning kan förbättra resultaten.

Redan på den tiden …

Vid den tiden talade Arnold redan om att utveckla en bättre mind-muscle-anslutning. När han tränade visualiserade han sina muskler för att förbättra sina upplevelser och resultat.

Han gick till och med längre genom att visualisera sina nästa repetitioner under pauser och genom att visualisera den fysik som han försökte uppnå. Sedan föreställde han sig med denna fysik.

Han kunde till exempel visualisera sina biceps som muskelsberg och sedan föreställa sig att lyfta vikter med dessa enorma biceps. En slags positiv förstärkning, utan tvekan jämförbar med Coué-metoden